Số lượt truy cập
PHẦN MỀM DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM
 

 

ANH NGOC INFORMATICS Co. Ltd which was the Software Producer, specialised in the multimedia CD production in education and the software applied in the Internet. The Vietnam IT Group often called Anh Ngoc Informatics Software Co., Ltd is NC Informatics.

NC INFORMATICS was presented a Product AWARD on the Information Technology by the Vietnamese and Hồ Chí Minh Informatics Associations for the highest number of Customers in the years 1997, 98, 99 & 2000 and Nomination Award Information Technology and Communications in Asia - Pacific (APICTA) in Macau in 2006.

NC Informatics usually presents new products every year.

THÀNH TỰU VÀ phát TRIỂN:
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIN HỌC ANH NGỌC là nhà sản xuất phần mềm, chuyên sản xuất các CD multimedia về giáo dục và các phần mềm ứng dụng trên Internet. Tên thường gọi của giới CNTT là Tin Học NC.

Các sản phẩm phần mềm của “Tin Học NC”, đă được Hội Tin Học Việt nam và Hội Tin Học Tp. HCM trao giải sản phẩm CNTT nhiều người dùng nhất trong 4 năm 1997, 1998, 1999 & 2000 và Đề cử Giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Châu Á – Thái B́nh Dương (APICTA) tại Macau năm 2006.

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIN HỌC ANH NGỌC thường xuyên mỗi năm đều có các sản phẩm mới.

 
 
 
 
  
 
  
 
 
   

Giới thiệu || Sản phẩm || Đại lỳ || Liên hệ || Mua hàng || Free Download